@Kelron: Thank you for bringing up Oingo Boingo. Their music was always fun to listen to.